Характеристика літературного героя (на прикладі розповіді Н. С. Лєскова «Дурачок»)

Колекція творів: Характеристика літературного героя (на прикладі розповіді Н. С. Лєскова «Дурачок»)

Розповідь Лєскова «Дурачок» входить у цикл расска-заклик про праведників, він перебуває в одному ряді із произ-веденнями «Зачарований мандрівник», «Лівша» і мно-гими іншими. Тему праведників Лєсков активно розробляє протягом усього своєї творчості, чи будучи не єдиним на цьому поприще

Головний герой розповіді «Дурачок» — действи-тельно праведна людина, по-справжньому віддана-ний богові. Його душу — це самотній острів у море інших душ, і на цьому острові може знайти спасі-ние кожний, хто зазнав катастрофи в цьому великому й бурхливому світі. Прикладом може служити порятунок Пашки від покарання різками. Причому Паниса совер-шенно щирий у своїх шляхетних діяннях, вони йдуть дійсно від чистого серця. Панька не ду-томить про себе, всієї його думки спрямовані на те, щоб оточуючим людям стало хоч небагато краще. Та-Кая любов до оточуючих людей і таке самопо-жертвування заради них порівнянне тільки лише з лю-бовью Ісус Христа, що жорстоко постраждав за це. Страждає й Панька, і страждає з радістю й змі-ренієм. І в цих стражданнях «розвивається» його душа, вона випромінює хвилі світлої любові до людей. Окружа-Ющим кращає, хоча вони й не розуміють змісту діянь Паньки.

Мені здається, що головна думка розповіді заклю-чается в тім, що праведники залишаються незрозумілими при житті, так само як виявився незрозумілим і Ісус Христос багатьма своїми сучасниками й соотече-ственниками. Недарма розповідь Лєскова називається «дурачок». Люди назвали Паньку дурачком, тому що не розуміли його діянь, уважали їх ненормальними, вихідними за рамки повсякденних подань. Проблема нерозуміння існувала завжди, вона залишається незвичайно актуальної й у наші дні. Характер і вчинки Паньки говорять про те, що він — «ідеальний праведник». І ця особистість може бути прикладом для наслідування іншим людям. І якщо всі хоч небагато наблизяться до цього ідеалу, то сонце стане світити яскравіше, навколишній світ по-здається набагато прекрасніше, і людям буде краще жити на світлі

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания по всем предметам