Ідейно-художня своєрідність розповіді Л. Н. Толстого «Після балу»

Колекція творів: Ідейно-художня своєрідність розповіді Л. Н. Толстого «Після балу»

У розповіді «Після балу» особливо сильний викривач-ний пафос у порівнянні з іншими добутками пи-сателя. У розповіді є елементи притчі, моралізаторський початок, ідея просвітительства противопоставля-ется ідеї духовного вдосконалювання — все це харак-терно для пізнього Толстого. Письменник звертається до різко соціального конфлікту, що виражений і на рівні контрастної композиції (бал — покарання). По-ложительние в першій частині розповіді деталі (гарна особа, ставна фігура полковника, вуси як у Миколи I, чарівна посмішка) стають негативними в другій частині. Краса полковника викликає в Івана Ва-сильевича, що спостерігає покарання, відразу ( від-топиренная губа, надуті щоки полковника). Письменник прибігає до прийому контрастного зіставлення цве-тов (домінуючий білий і рожевий кольори першої ча-сти протипоставлені червоному, строкатому, неесте-ственному виду спини татарина в другій частині расска-за), а також контрастного зіставлення звуків (звуки вальсу, кадрилі, мазурки, польки в першій частині диссо-нируют зі свистком флейти, буханням барабана, реф-реном повторюваних протягом другої частини).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания по всем предметам