Частини мови

Іменники, що в називному відмінку однини ма­ють закінчення — а, — я: Ілля, староста, роз­би­ша­ка, бідолаха, Олекса, рілля, надія, хмара, мова, Україна, батьківщина. ІІ відміна

Іменники жіночого роду з нульовим за­кін­чен­ням та іменник мати: паморозь, глибочінь, кров, любов, розкіш. IV відміна Іменники середнього роду, в яких при від­мі­ню­ван­ні з’являються суфікси — ат-(-ят-), — ен-: вед­межа, небожа, княжа, дівча, пташа, плем’я, ті­м’я, маля, янголя. Деякі іменники, запозичені з інших мов, не змінюються (кафе, лис). Поділ іменників на групи

І відміна

1. Тверда: • іменники чоловічого роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім шиплячих) із за­кін­чен­ням — о та іменники середнього роду із за­кін­чен­ням — о (дуб, плац, темп, батько, коло, мі­с­то, село, вікно); • іменники на — р (вир, вихор, відвар, двір); • іменники звір, комар, снігур; • всі іменники іншомовного походження на — ер, — ір, — ор, — ур(-юр) і з постійно наголошеними? ар (?яр), — ир (інженер, майстер, касир, ди­ре­к­тор, абажур, гектар, семафор, базар). 2. М’яка: • іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи (боєць, велетень, звичай, край, цистень); • іменники із суфіксами — ар, — ир, які мають в од­ни­ні наголос на корені (бондар, козир, лі­кар, бу­к­вар, вівчар; друкар, шахтар); • при відмінюванні наголос переходить із суфік­са на закінчення (горе, місце, життя, море); • іменники середнього роду із закінченням — е та — я, без суфіксів — ен-, — ет при відмінюванні: поле, завдан­ня, збіжжя, здоров’я. 3. Мішана: • іменники чоловічого роду з кінцевим ши­п­ля­чим приголосним основи (вантаж, дощ, сто­рож, слухач, ткач, товариш); • іменники на — яр (назви людей за родом їхньої діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення (вугляр — вугляра, каменяр— каменяра, пісняр — пі­с­­ня­ра, скляр — скляра, тесляр — тесляра); • іменники середнього роду з закінченням на — е при основі на шиплячий (ложе, плече, прі­зви­ще, явище). Іменники ІІІ та ІV відміни на групи не по­ді­ля­ють­ся. Відмінкові закінчення іменників

Відмінкові закінчення іменників І відміни

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания по всем предметам